ΥΔΡΕΥΣΗ                 ΑΡΔΕΥΣΗ                ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

ΑΡΔΕΥΣΗ

Οι δεξαμενές AQUASAVE έχουν ευρεία χρήση στον τομέα της άρδευσης αγροτοκαλιεργειών, θερμοκηπίων, ποιμνιοστασίων κλπ. Η έλλειψη του βρόχινου νερού κατά τις μακρές θερινές περιόδους της χώρας μας και η μείωση των υπογείων υδάτων, δημιουργούν την ανάγκη αποθήκευσης του νερού κατά τις χειμερινές περιόδους, όταν και όπου υπάρχει εν αφθονία (χείμαρροι, ποτάμια, βροχοπτώσεις, άνοδος υδροφόρου ορίζοντα κλπ).Με την εγκατάσταση λοιπόν των δεξαμενών AQUASAVE ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος, αποκτά σιγουριά για το μέλλον, μέγιστη παραγωγικότητα και ορίζοντες ανάπτυξης με σημαντικά χαμηλό κόστος δαπάνης επένδυσης.