ΥΠΟΔΟΜΗ
Απαιτείται μόνο η κατασκευή οριζοντιομένου δαπέδου απο σκυρόδεμα ή και εκσκαφή στις διαστάσεις του CONTAINER, ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασής του.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το CONTAINER μεταφέρεται πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο προς λειτουργία.
Εάν υπάρχουν λύματα, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, η εγκατάσταση πραγματοποιείται εντός 24ωρών.

ΤΟΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ CONTAINER

biologikoi1
1. Είσοδος λυμάτων. Ανοξείδωτος στατικός ή αυτοκαθαριζόμενος διαχωριστής στερεών.
2. Ανοξείδωτη δεξαμενή λυποσυλλεκτης.
3. Ανοξείδωτη δεξαμενή αμμοσυλέκτης.
4. Δεξαμενή οξυγόνωσης επενδεδυμένη με αντιδιαβρωτική μεμβράνη EPDM. Περιλαμβάνει σωληνώσεις και διαχυτές απο PVC.
5. Δεξαμενή καθίζησης που περιλαμβάνει αεραντλίες απο PVC και ανοξείδωτο κανάλι επιστροφής λάσπης.
6. Δεξαμενή συγκέντρωσης ιλύος επενδεδυμένη με EPDM.
7. Μηχανοστάσιο που περιλαμβάνει φυσητήρες, ηλεκτρικό πίνακα, δοσομετρικές αντλίες όργανα ελέγχου, βάνες ρύθμισης ροών και δοχείο χημικών. Εργαλειοθήκη και αποθηκευτικό χώρο.
8. Δεξαμενή απολύμανσης - χλωρίωσης επενδεδυμένη με EPDM και έξοδος ακαθάρτων.
Το σκέπαστρο περιλαμβάνει μία ανθρωποθυρίδα επίσκεψης και τρεις ελέγχου.


ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ CONTAINER

ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ypergeia egatastasi
Ο βιολογικός καθαρισμός τύπου CONTAINER μπορεί να τοποθετηθεί υπεργείως.
Δύναται να μεταφερθεί σε άλλη θέση ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες του πελάτη.

ΥΠΟΓΕΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ypogeia egatastasi
Μπορεί να τοποθετηθεί υπογείως δημιουργώντας ανάλογη εκσκαφή, με επίσης δυνατότητα μελλοντικής μετεγκατάστασης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

lymata lymata3lymata2
Το κυρίως σώμα και οι επιμέρους δεξαμενές του βιολογικού καθαρισμού τύπου CONTAINER κατασκευάζονται από  άριστης ποιότητας και σύγχρονης τεχνολογίας σύνθετα υλικά. Τα υλικά αυτά έχουν πλήρη διαβρωτική ικανότητα ώστε να εξασφαλίζουν απεριόριστο χρόνο ζωής στο σύνολο της κατασκευής.
Τα υλικά αυτά είναι: ειδικής ποιότητας Glass Reinforced Plastic (fiber glass) -μεμβράνες EDPM - ανοξείδωτος χάλυβας - εν θερμώ χάλυβας STAL37 και σωληνώσεις παροχής αέρα από τους πιο αξιόπιστους Γερμανικούς οίκους.
Το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Βιολογικού Καθαρισμού AQUA STAR περιλαμβάνει ενσωματωμένο τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό μαζί με εφεδρικά συστήματα έτοιμο προς λειτουργία.
Η λειτουργία του συστήματος είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, αθόρυβη και απαιτεί ελάχιστη συντήρηση.


ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑdiagramma rois

Η αξιοπιστία του προϊόντος μας εξασφαλίζεται με τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο που πραγματοποιείται σε όλες τις φάσεις παραγωγής και με την υποστήριξη χημικού εργαστηρίου ερευνών και δοκιμών.
Το άριστα εκπαιδευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, τα σύγχρονα μέσα και το πλήρως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό εξασφαλίζουν τη μέγιστη αξιοπιστία και κατασκευαστική αρτιότητα του προϊόντος.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Η μέθοδος επεξεργασίας που εφαρμόζουμε είναι του τύπου ενεργού ιλύος (activated sludge) της κατηγορίας παρατεταμένου αερισμού (extended aeration).
Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη γρηγορότερη απομάκρυνση των ρύπων, εξασφαλίζει την βελτίωση των χαρακτηριστικών των αποβλήτων και ταυτόχρονα τη σταθεροποίηση της ιλύος.
Εξασφαλίζει την ολική απουσία των ανεπιθύμητων οσμών και εξαφανίζει τους κινδύνους μόλυνσης της υγείας των κατοίκων.
Το σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού AQUA STAR τύπου CONTAINER περιλαμβάνει μηχανική, βιολογική δευτεροβάθμια επεξεργασία και απολύμανση των αποβλήτων (προαιρετικά και τριτοβάθμια επεξεργασία).


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Είναι ένα πλήρως βιομηχανοποιημένο προϊόν.
Δεν απαιτεί μόνιμες εγκαταστάσεις από μπετόν.
Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.
Δύναται να μετεγκατασταθεί σε άλλη θέση.
Εγκατάσταση και λειτουργία εντός 24ωρών.
Μελλοντικά μπορεί να πωληθεί ή να αντικατασταθεί με άλλο μεγαλύτερο.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνο service και διαθέτει πληθώρα ανταλλακτικών.
Χαμηλό λεοτουργικό κόστος.
Εγκαθίσταται υπό και επί του εδάφους.
Κατασκευάζεται απο πλήρως αντιδιαβρωτικά υλικά όπως fiber glass, EPDM κλπ
Το σύστημα λειτουργεί με πλήρη εφεδρικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για την απρόσκοπτη συνεχή λειτουργία του.
Είναι πλήρως απαλλαγμένο από εκπομπές οσμών και θορύβων.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ δυνατή λύση.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

viologikoi epeksergasia
Τα επεξεργασμένα λύματα πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις δηλαδή:
BOD5<20-25mg<I
COD<100mg<I
Αιωρούμενα σωματίδια< 30mg/l
ph=6-9
Τοξικά μέταλλα =ουδέν

Είναι τελείως άοσμα και απαλλαγμένα από μικροοργανισμούς
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άρδευση.

efarmoges

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία
Επιπλωμένα Διαμερίσματα
Camping
Κατοικίες
Δήμοι
Κοινότητες
Εργοτάξια
Νερά χρήσεως
Βιομηχανίες
Βιοτεχνίες
Πάσης φύσεως αστικά λύματα