ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΚΤΩΝ

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, η AQUA STAR με το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, είναι σε θέση να αναλάβει έργα προστασίας και ανάπλασης των ακτών.
Χρησιμοποιώντας μία διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο και τεχνική, έχουμε την δυνατότητα χωρίς να προσβάλουμε το περιβάλλον με λιθορριπές και λοιπούς παραδοσιακούς ακατάλληλους τρόπους, να επεμβαίνουμε στον πυθμένα της θάλασσας και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε το φαινόμενο να λειτουργεί ανάποδα, με τρόπο ώστε η ακτή να επεκτείνεται εις βάρος της θάλασσας. Συνέπεια του γεγονότος αυτού, είναι η πλήρωση της ακτής με λεπτόκοκα ειδικά όπως άμμος και λεπτό βότσαλο.
Η επικοινωνία σας μαζί μας, ίσως σώσει παραδοσιακούς δρόμους, σπίτια, χωριά και λοιπές πρακτικές εγκαταστάσεις