ΥΔΡΕΥΣΗ                 ΑΡΔΕΥΣΗ                ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σχετικά με την προληπτική πυροπροστασία η εταιρία μας δημιούργησε 2 τύπους δεξαμενών σειράς AQUASAVEFireFighting.

- AQUASAVEFireFighting κλειστού τύπου: Βασική λειτουργική χρήση έχουν στον τομέα της προληπτικής πυροπροστασίας πάρκων, δασυλλίων, δασικών εκτάσεων, καλλιεργειών, εξοχικών κατοικιών και οικισμών εντός δασώδους περιοχής. Λειτουργούν αυτόνομα αλλά και σε συνδυασμό με πυροσβεστικό συγκρότημα άντλησης υπογείου δικτύου σωληνώσεων και κρουνών. Δύνανται, να προστατεύσουν από την φωτιά όσο κανένα άλλο επίγειο μέσο προστασίας και κατάσβεσης.

- AQUASAVEFireFighting ανοικτού τύπου: Δεξαμενές συμμορφωμένες με τις ειδικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Δασοπυρόσβεσης, Εναέριας Επιτήρησης και Δασοπυρόσβεσης, για λήψη νερού από ελικόπτερα παντός τύπου.

Οι δεξαμενές AQUASAVEFireFighting χωρητικότητας μέχρι 1.000 κυβικών μέτρων, μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά μία ακτίνα πέριξ αυτών μέχρι και 1000 m και σε περιοχές δύσβατες για τα πυροσβεστικά οχήματα. Η ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων νερού εντός του δάσους, στις κορυφογραμμές και όπου κρίνεται αναγκαίο, βοηθά καταλυτικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων κάθε περιοχής και τον άμεσο ανεφοδιασμό των οχημάτων, παρέχοντας έτσι αποτελεσματικό έργο στις αμυντικές ή επιθετικές επίγειες δυνάμεις κατάσβεσης. Επίσης δύνανται να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε κτιριακή εγκατάσταση, εντός ή εκτός αυτής με πολύ χαμηλό επενδυτικό κόστος.