ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ                                                        limnodeksamenes

Σήμερα η εταιρεία μας, σας προσφέρει μια νέα μέθοδο κατασκευής δεξαμενών,συγκέντρωσης νερού,ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ και ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΝΩΝ,"Σειράς L I M N O " εξασφαλίζοντας αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων νερού με πλήρη στεγανοποίηση και μεγάλη οικονομία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η μέθοδος αυτή μας προσφέρει τη δυνατότητα συγκέντωσης μεγάλων ποσοτήτων νερού με τον οικονομικότερα εφαρμόσιμο τρόπο, όπως: Γεωργική χρήση ,Αποθήκευση βρόχινου νερού,Πυροπροστασία, Κατασκευή διακοσμητικών λιμνών,Ιχθυοκαλλιέργειες,Επεξεργασία Λυμάτων,Αποθήκευση Πόσιμου Νερού (σκεπασμένη)

ΥΠΟΔΟΜΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για την κατασκευή του έργου δημιουργείται εκσκαφή με πρανή 45ο σύμφωνα με τον επιθυμητό όγκο και διαστάσεις. Στη συνέχεια τοποθετείται γαιοΰφασμα και επί αυτού εφαρμόζεται καθ όλο το μήκος και πλάτος της εκσκαφής και των πρανών η Ειδική Μεμβράνη Στεγανοποίησης Geolining MWS . Τέλος αγκυρώνεται η κατασκευή στο περιμετρικό κανάλι.

Η εταιρεία μας παρέχει στους ενδιαφερόμενους μελέτη - σχεδιασμό - κατασκευή - προμήθεια - εγκατάσταση και συντήρηση των έργων από εξειδικευμένο προσωπικό.