ΥΔΡΕΥΣΗ                 ΑΡΔΕΥΣΗ                ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

ΥΔΡΕΥΣΗ

Οι γνήσιες προκατασκευασμένες δεξαμενές της σειράς AQUASAVE αποτελούν την ιδανικότερη και ασφαλέστερη εφαρμογή για χρήση, προσωρινή φύλαξη και υγιεινή αποθήκευση του πόσιμου νερού και άλλων υγρών τροφίμων. Οι ειδικές προδιαγραφές για χρήση υγρών τροφίμων και πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νόρμες ED2002/72/EC είναι εγκατεστημένες στις δεξαμενές νερού ύδρευσης AQUASAVE. Διατίθενται πιστοποιητικά καταλληλότητας, ISO 9001:2000, CE και διεθνών τεχνολογικών ινστιτούτων για την καταλληλότητα της κατασκευής και των υλικών. Το περιεχόμενο νερό είναι προστατευμένο από υψηλές θερμοκρασίες, ακτινοβολία UV και ατμοσφαιρικό αέρα, με συνέπεια να ευρίσκεται κάτω από τις ιδανικότερες συνθήκες αεροστεγούς εμφιάλωσης και υγιεινής προστασίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οικείες, δημόσια κτίρια κοινότητες, δήμους, μονάδες αφαλάτωσης κλπ.