ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι δεξαμενές πυροπροστασίας ανοικτού τύπου για χρήση από εναέρια μέσα πυροπροστασίας (ελικόπτερα) αποτελούν μια βασική εφαρμογή, ιδιαίτερα για την δασοπυρόσβεση.


Οι δεξαμενές είναι συμμορφωμένες με τις ειδικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Δασοπυρόσβεσης, Εναέριας Επιτήρησης και Δασοπυρόσβεσης, για λήψη νερού από ελικόπτερα παντός τύπου.


Με εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και την Πελοπόννησο, οι δεξαμενές πυροπροστασίας ανοικτού τύπου αποτελούν πηγή υδροληψίας για τις εναέριες και επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Οι δεξαμενές πυροπροστασίας κλειστού τύπου εξυπηρετούν απόλυτα τις ανάγκες αποθήκευσης νερού για πυροπροστασία, ιδιαίτερα για τον αστικό, δασικό και βιομηχανικό ιστό.


Οι δεξαμενές της AQUASTAR ABEE δύναται να κατασκευαστούν με προσαρμογή των διαστάσεών τους ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου.


Με δεδομένο ότι η τελική συναρμολόγηση της δεξαμενής ολοκληρώνεται στη θέση εγκατάστασης, οι δεξαμενές πυροπροστασίας σειράς AQUASAVE Fire Fighting δύναται να τοποθετηθούν σε κλειστούς χώρους (πχ κτήρια, υπόγεια, στέγαστρα κ.τ.λ.) αξιοποιώντας στο μέγιστο την δεδομένη χωροταξία.


Η εφαρμογή αυτή εξυπηρετεί ιδιαίτερα εγκαταστάσεις δεξαμενών σε υφιστάμενους χώρους με δυσκολίες πρόσβασης και κατασκευής, όπου στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι συναρμολογούμενες μεταλλικές δεξαμενές της εταιρείας μας, δύναται να καλύψουν τις νέες αυξημένες ανάγκες πυρασφάλειας


Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει δεξαμενές πυρασφάλειας για συστήματα πυροπροστασίας ιδιαίτερα σε πάρκα πρασίνου, ξενοδοχειακές & τουριστικές μονάδες, εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σχολικές μονάδες, προνοιακά ιδρύματα, διυλιστήρια, εργοστασιακές μονάδες παραγωγής και αποθηκευτικούς χώρους εμπορευμάτων.


ΤΥΠΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ