ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Με εφαρμογή των ειδικών προδιαγραφών της ύδρευσης, και πάντα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νόρμες, οι δεξαμενές σειράς AQUASAVE δίνουν τη βέλτιστη λύση στην αποθήκευση του πόσιμου νερού.


Οι δεξαμενές της AQUASTAR ΑΒΕΕ καλύπτουν απόλυτα τον ανωτέρω σκοπό:


  1. Το περιεχόμενο νερό δεν έρχεται σε επαφή με καμία μεταλλική επιφάνεια του κελύφους. Το εσωτερικό της δεξαμενής όπου αποθηκεύεται το νερό επενδύεται από ειδική μεμβράνη στεγανοποίησης κατάλληλη για κάθε χρήση αποθήκευσης νερού. Οι μεμβράνες είναι πιστοποιημένες και κατάλληλες για αποθήκευση πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές Οδηγίες
  2. Η σκεπή στις δεξαμενές κλειστού τύπου (σκελετός σκεπής και κυρίως σκέπαστρο) είναι κατασκευασμένη από υλικά με υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία, που δεν επιτρέπουν μακροχρόνια την επιμόλυνση του περιεχόμενου ύδατος.

Οι ανωτέρω συνθήκες, επιτρέπουν το περιεχόμενο νερό να βρίσκεται σε απόλυτα κατάλληλες συνθήκες υγιεινής προστασίας.

Με δεδομένο την συνεχόμενη ανάγκη για αύξηση της επάρκειας για καθαρό και πόσιμο νερό στην χώρα μας και διεθνώς, έχουν πολλαπλασιαστεί οι εφαρμογές παραγωγής πόσιμου νερού. Μονάδες παραγωγής πόσιμου νερού, ταχυδυλιστήρια και τεχνολογίες αφαλάτωσης είναι σε χρήση σε όλο τον κόσμο εξυπηρετώντας διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πόσιμου νερού για οικιακή και δημόσια χρήση.


Η εταιρεία μας έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής - διαχείρισης μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας νερού με εγκαταστάσεις δεξαμενών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.


Ιδιαίτερα για τις μονάδες αφαλάτωσης τοποθετούνται:


  1. Δεξαμενές αποθήκευσης παραγόμενου – πόσιμου ύδατος
  2. Δεξαμενές αποθήκευσης θαλάσσιου ύδατος
  3. Δεξαμενές αποθήκευσης παραγόμενης άλμης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


ΤΥΠΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ